YoutubeLinkedIn

Ympäristö

Pääosa painomme raaka-aineista on uusiutuvia luonnonvaroja ja kierrätettäviä. Käytämme vuosittain materiaaleja noin 25 000 tonnia, josta ei muodostu yhtään kaatopaikkajätettä, vaan kaikki menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön.

Ympäristöstä huolehtiminen perustuu meillä Manuilla kolmeen asiaan:

1. Pyrimme ehkäisemään jätteen ja ympäristövaikutusten syntymisen. Painossa tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisimman pientä makulatuuria eli hukkapaperin määrää.

2. Kierrätämme syntyneet jätteet. Iso osa meillä syntyneestä jätteestä on toisten yritysten raaka-ainetta. Esimerkiksi käytetyt painopellit toimitamme Kuusakoski Oy:lle, joka käsittelee ne ja toimittaa edelleen omille asiakkailleen.

3. Materiaali, jota ei voi hyödyntää raaka-aineena, menee hyötykäyttöön ja siitä saadaan esimerkiksi energiaa.

Ympäristölainsäädännön ja viranomaisohjeiden lisäksi, sitoudumme ehkäisemään ympäristön pilaantumista ja parantamaan jatkuvasti toimintaamme niin, että ympäristövaikutukset yhä edelleen pienentyisivät.

Manujen ja paperilehden ympäristövaikutukset syynissä

 

- Kaatopaikkajätettä 0%

- Vettä käytetään noin 6 ml / lehti

 

Yritysvastuu Alma Mediassa

Alma Mediassa yritysvastuu määritellään konsernin, sen yksiköiden ja jokaisen almamedialaisen tavaksi toimia työtehtävissään sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti vastuullisella ja kestävällä tavalla. Lue lisää